OVER INNOVATIELABS

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL hebben tweemaal de Open Call for Innovatielabs uitgeschreven, in 2021 en 2022. Deze call stond open voor innovatieve en experimentele projecten om de huidige uitdagingen in de culturele en creatieve sector aan te pakken en de veerkracht van de sector te vergroten. Veel makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen reageerden.
Uit al hun ideeën zijn de eerste editie zestien projecten en de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines.

MEER OVER INNOVATIELABS

projecten

Uit alle ideeën die tijdens de Open Calls werden ingestuurd, zijn in de eerste editie zestien projecten en in de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines.
pro.6.06_everybody_in_the_arthouse_640x640.webp
pro.10.10_future_materials_640x640.webp
pro.16.16_hybrid_music_vibes_640x640.webp
pro.32.innovatielabs_niet_voor_die_buhne_540x540.webp
pro.26.innovatielabs_innovatielab_cultuur_tech_540x540.webp
pro.27.innovatielabs_maas_lab_540x540.webp
pro.7.07_de_kunst_van_later_640x640.webp
pro.21.innovatielabs_de_ublieksmonitor_540x540.webp
pro.20.innovatielabs_collaboration_for_future_540x540_2.webp
pro.22.innovatielabs_fiera_del_suono_540x540.webp
pro.33.innovatielabs_the_linen_project_540x540.webp
pro.29.innovatielabs_mixed_reality_for_culture_540x540.webp
pro.24.innovatielabs_groeninclusief_540x540.webp
pro.4.04_the_new_social_640x640.webp
pro.17.innovatielabs_act_now_write_away_540x540.webp
pro.11.11_2nd_world_640x640.webp
pro.2.02_podiumpas_640x640.webp
pro.9.09_zuid_boijmans_640x640.webp
pro.13.13_no_limits_art_castle_640x640.webp
pro.8.08_metaestate_lab_640x640.webp
pro.23.innovatielabs_gezocht_540x540.webp
pro.19.innovatielabs_center_stage_robotics_540x540.webp
pro.12.12_innovation_lab_640x640.webp
pro.5.05_living_lab_640x640.webp
pro.1.01_unlocking_fashion_heritage_640x640.webp
pro.31.innovatielabs_music_makes_the_people_540x540.webp
pro.25.innovatielabs_house_of_legacies_540x540.webp
pro.3.03_touched_by_640x640.webp
pro.34.innovatielabs_votf_540x540.webp
pro.30.innovatielabs_moving_media_lab_540x540.webp
pro.14.14_crowdkeeping_640x640.webp
pro.15.15_toolkit_for_the_inbetween_640x640.webp
pro.18.innovatielabs_archiving_the_present_540x540.webp

onderzoek

Om nadere invulling te geven aan de kennisontwikkeling voor de gehele sector biedt het programma Innovatielabs een flankerend onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA (NWO) en dat niet ten koste gaat van het budget voor de Innovatielabs. Het opzetten van dit project wordt gecoördineerd door CLICKNL en Regieorgaan SIA.
Vier verbonden lectoraten deden tijdens Innovatielabs #1 onderzoek naar een aantal overkoepelende thema’s. Lees hieronder meer over hun bevindingen.