OVER INNOVATIELABS

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en ­CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van OCW.Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL schreven twee keer de Open Call Innovatielabs uit, in 2021 en 2022. Deze oproep stond open voor vernieuwende en experimentele projecten om actuele opgaven in de culturele en creatieve sector het hoofd te bieden en de weerbaarheid van de sector te vergroten. Veel makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen reageerden. Uit al hun ideeën zijn de eerste editie zestien projecten en de tweede editie zeventien projecten geselecteerd. Samen vertegenwoordigen de 33 initiatieven meer dan 200 partijen uit uiteenlopende culturele en creatieve disciplines. [/p1

Kennis & community

 
Naast financiële ondersteuning biedt het programma Innovatielabs ook coaching en begeleiding bij kennisontwikkeling en -deling. De deelnemers worden aangemoedigd om mee te denken over de kansen en knelpunten van elkaars innovatieprojecten en hun kennis en inzichten te delen met de sector. Hierbij worden ze bijgestaan door drie coaches die als 'kritische vriend' vragen stellen en helpen te reflecteren op het proces.

Wat voorafging

Het programma Innovatielabs is een initiatief naar aanleiding van het advies ‘Onderweg naar Overmorgen’ (2020) van de Raad voor Cultuur. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL, en biedt financiering voor experiment en innovatie via projecten die een bijdrage leveren aan duurzaam herstel van de sector.

Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is in 2022 voor een tweede maal budget ter beschikking gesteld. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.
De subsidies worden verstrekt uit de covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector, die zijn verleend aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid.

Projectteam

Eva Roolker

Marjolein van Vucht

Projectmanager kennis & community

m.vanvucht@innovatielabs.org

Arnout van der Maas

Kim Hoefnagels

Anne Dilven

Communicatie strategie

a.dilven@innovatielabs.org

Download logo

Het logo van Innovatielabs voor beeldscherm kun je hieronder downloaden. Neem contact met ons op voor de bestanden in andere formaten of voor drukwerk (eps).